Zichtbaar worden

600 802 MensKracht coaching & counseling

Krijg je op je werk te horen dat je je meer moet profileren? Zichtbaarder en assertiever moet zijn? Vinden ze je te rustig, reageer je niet snel of duidelijk genoeg? De kans is dan groot dat jij een introvert persoon bent.
Introverte mensen zijn meer naar binnen gericht dan extraverte mensen. Als introvert persoon toets je informatie die op je afkomt intern, door focus op je eigen gedachten en gevoelens. Je luistert goed naar de argumenten van anderen en je weegt de voors en tegens zorgvuldig af. Pas als je jouw gedachten over het onderwerp goed hebt geordend, laat jij van je horen.

Introverte mensen kunnen echt ‘broeden’ op hun mening. Het gevolg is dat je soms langzamer spreekt, heel precies en weloverwogen formuleert. En soms reageer je pas als de ander allang weer met een ander onderwerp bezig is…

In een tijd waarin zelfprofilering en assertiviteit belangrijk is, kunnen jij of je omgeving dat als een belemmering ervaren. De ander zíet immers niets van jouw innerlijke proces? De typische kwaliteiten van introverte mensen, zoals rust, bescheidenheid, bedachtzaamheid, discipline, luisteren ed. kunnen dan ervaren worden als aarzelend, onzichtbaar, traag of koppig, te passief of te kritisch. Dat kan je zelfvertrouwen een stevige knak geven. Misschien ga je heel hard proberen om ook extravert te worden. Maar de vraag is of je je daar echt goed bij voelt, of het past bij wie jij bent. Wát een energie kost je dat!

Herken je dit?

Als introvert mens kun je leren vanuit je kwaliteiten zichtbaar te zijn. Je hoeft niet iemand anders te worden om krachtig te zijn!  Jouw kwaliteiten zijn even waardevol als die van meer naar buiten gerichte, extraverte mensen, ze zijn alleen minder zichtbaar. Daar kun je aan werken, door te erkennen dat je introvert bent, je bewust te worden van je kwaliteiten én valkuilen en weer in verbinding te komen met je eigen kracht. Vanuit zelfvertrouwen stuurman van je eigen leven zijn, zonder je eigen identiteit geweld aan te doen. Coaching kan je daarbij helpen.