Wil jij van je faalangst af?

297 188 MensKracht coaching & counseling

Angst kennen we allemaal wel. Angst op zich is immers een normale reactie, het helpt ons voorbereid te zijn op dreigend gevaar. Dat kan gevaar zijn dat van buitenaf op ons afkomt, denk aan een uitwijkende auto, of een woeste hond die je lijkt aan te vallen. De angst is dan een signaal voor je lichaam om in actie te komen voor je eigen veiligheid.

Angst kan ook ontstaan vanuit je gedachten over angstige situaties. Bijvoorbeeld de angst om iets niet goed te doen, de angst om te falen, de angst om afgewezen te worden. Er is dan geen werkelijk gevaar wat op je afkomt, maar je ervaart in je gedachten het gevaar wél als heel echt. Ook je lichaam kan in de angststand blijven staan, dus steeds alert en op spanning om op tijd te kunnen vluchten.. dát kost energie!
Veel mensen worden angstig bij de gedachte dat ze iets moeten presteren. Denk aan het halen van een toets, een rijexamen, maar ook het houden van een praatje voor een groep mensen. Misschien hebben ze ooit eens ervaren dat een dergelijke situatie spannend was of haalden ze niet het resultaat wat ze wilden ( of wat anderen van ze verwachtten..). De volgende keer voelen ze nog meer druk om het goed te doen, met tegelijkertijd de onzekerheid of het dan wél gaat lukken. Ze werken zich te pletter om zeker te zijn dat het nu beter gaat, óf ze ontlopen de situatie zoveel mogelijk, zodat de kans om ‘te falen’ zo klein mogelijk is. Zo kun je in een cirkel terecht komen van gedachten die je angst voor die situatie steeds groter maken.  Ik noem het de faalangstcirkel. (zie plaatje).  Je zelfvertrouwen in die situaties wordt steeds lager, je angst ervoor steeds groter.  Op een gegeven moment blokkeert het je om ook op andere vlakken te doen wat je graag wilt. De angst die oorspronkelijke bedoeld is om je lichaam voor te bereiken op actie, zorgt er nu voor dat je juist níet meer in actie komt. Al je energie gaat zitten in het controleren van de angst in plaats van het aangaan van de lastige situatie zelf.

cirkel-van-faalangst

Herken je dat? Zou je ook zo graag  wat zekerder in je schoenen staan in discussies met je collega’s? Of die presentatie wél willen houden? Wil je af van je faalangst?
Welke situatie dan ook maar spannend is voor jou, er is wat aan te doen!  Er zijn diverse boeken over te lezen, op internet zijn online trainingen te volgen.  Wat je ook kunt doen is een korte periode coaching volgen zodat je met hulp gericht je faalangst kunt verminderen.

Bij MensKracht coaching kun je werken aan faalangst, dat doen we  in drie fasen:

  1. Intakefase: Zicht krijgen op wat de faalangst met je doet, maar ook waar het je voor behoed.
  2. Werkfase: De situaties waarin het speelt onderzoeken, je triggers herkennen. Aan het werk met de storende gedachten.  Leren de spanning te verminderen. Ontdekken wat je kwaliteiten zijn en hoe je die in kunt zetten in de lastige situaties. Oefenen in de minst stressvolle situaties.
  3. Afbouwfase: oefenen met de lastiger situaties en je vooruitgang ontdekken, je zelfwaardering opkrikken en weten wat je kunt doen om terugval te voorkomen.

Wil je meer weten over faalangst en of coaching daarbij wat voor je is? Neem contact met me op.