Op zoek naar geluk

565 320 MensKracht coaching & counseling

Iedereen wil graag geluk ervaren. Wat dat geluk dan is, laat zich niet zo makkelijk omschrijven. Het is voor alle mensen verschillend en het is bovendien afhankelijk van verschillende factoren. We denken graag dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk. Maar is dat ook zo? In grote lijnen kun je stellen dat de helft van onze potentie om gelukkig te zijn, wordt bepaald door onze genen. Daar valt weinig aan te veranderen, die heb je meegekregen. 10 % wordt bepaald door de gebeurtenissen in ons leven, ook die vallen meestal buiten onze invloedssfeer. De 40% die over blijft is dat deel wat je zelf kunt beïnvloeden en wat onder andere te maken heeft met hoe je tegen het leven aankijkt. Daar kun je dus wat mee doen, in die overige 60% zou ik niet teveel energie steken.

Op welke manier kun je dan actief bijdragen aan je geluk? Betekent het alle focus op positief denken, jezelf steeds maar oppeppen ook op rotdagen? Alleen maar aandacht hebben voor het positieve?
Nee, zo zie ik het niet. Juist leren bewust om te gaan met wat zich voordoet in je leven zal je helpen. Open staan voor je emoties, ook als die moeilijk zijn. Het toelaten van ellendige gevoelens kan zelfs helpen bij het vinden van geluk: als je de storm van verdriet, rouw of angst over je heen laat komen, blijkt deze veel minder erg te zijn als je van te voren vreesde. Je hoeft geen energie te steken in het vechten tegen die emoties. Het laten zijn van wat er is, brengt je dichter bij jezelf dan het geforceerd positief denken  om jezelf op te peppen. Door je open te stellen voor emoties, kun je ook het contact met de positieve emoties weer sterker voelen. De kleine geluksmomentjes gaan dan niet meer aan je voorbij.

Als je emoties echter steeds zo worden versterkt door je gedachten, dat het je functioneren bedreigt, kan het zinvol zijn ze wat meer los te koppelen. Je kunt leren wat meer afstand van je gedachten te krijgen, door ze als het ware te observeren. Ze zijn er, of je er nu wel of niet je best voor doet. Je kunt zonder oordeel naar ze kijken en ze laten zijn voor wat ze zijn: gedachten. Ze bepalen niet wie je bent en ze bepalen niet je geluk.

Als je zo naar emoties en gedachten kunt leren kijken, zal je merken dat die 40% eigen bijdrage in geluk toch nog meer effect heeft dan je dacht.