Opgebrande hulpverleners

450 250 MensKracht coaching & counseling

Werk jij als hulpverlener met mensen? Ben je maatschappelijk werker, therapeut, verpleegkundige of verzorgende? Dan heb je een verhoogd risico op stress en ligt het gevaar van een burn-out op de loer.

Waarom is het risico specifiek bij deze beroepen zo hoog? Omdat hier de combinatie van de aard van het werk met de persoonskenmerken van hulpverleners een stapelend effect heeft.

Als hulpverlener kan de intensieve omgang met zorgvragende mensen met problemen flink belastend zijn. De cliënten en patiënten van nu zijn mondig, vragen doorlopend aandacht en zorg. Er kan sprake zijn van zware of terugkerende problematiek waarmee je steeds geconfronteerd wordt. Ook is het niet altijd eenvoudig de positieve resultaten van je werk te blijven zien, de focus ligt makkelijker op frustraties, teleurstellingen of mislukkingen dan op de successen.

De werkdruk in de zorgsector is bovendien hoog. Dat wordt nog versterkt door wisselende diensten, bereikbaarheid, pieperdiensten, ed. Tel daarbij op de verantwoordelijkheid  die je hebt voor zorgbehoevenden. De zorg moet immers doorgaan! Je laat mensen die zorg behoeven niet in de steek, liever doe je zelf een stap harder.

Daarnaast heb je te maken met de aard van veel hulpverleners. De emotionele betrokkenheid bij cliënten is een kenmerk dat je tot een goede hulpverlener maakt. Ook de betrokkenheid bij collega’s en je eigen zorgen aan de kant zetten om de ander ter wille te zijn, is typisch iets voor hulpverleners. Juist die kenmerken vormen een risico. Zorgen voor de ander geeft een goed gevoel, daar doe je het immers voor. Je gaat daardoor makkelijk over je eigen grenzen ten bate van de ander. Niet erg voor een tijdje, maar doe je dat langdurig, dan raak je emotioneel, psychisch en fysiek opgebrand.

Zit je in de gevarenzone? Dan is het goed om eens na te gaan waar jouw stress uit bestaat. Wat kan daarin anders? Wat is jouw aandeel in de onbalans? Wat moet er veranderen en waar heb je invloed op? Kijk eens of het voor jou zinvol is iemand in te schakelen om je te helpen inzicht te krijgen in je knelpunten en om een plan te maken voor duurzaam herstel.

Want: wil je goed voor anderen blijven zorgen, dan moet je eerst goed zorgen voor jezelf!