Schaduw van herinneringen.

399 190 MensKracht coaching & counseling

Vrijwel niemand heeft alleen maar positieve herinneringen aan vroeger. Velen van ons hebben in hun leven ook vervelende dingen meegemaakt.
Denk maar eens aan gepest zijn op school, leermoeilijkheden, vaak verhuizen, verkeerde vrienden, lastige familieomstandigheden, noem maar op.

Vaak gebeurtenissen van lang geleden, waarvan je denkt ze achter je te hebben gelaten.
Dan krijg je zelf een gezin.
Je wilt je kinderen besparen wat jij hebt moeten meemaken. Dus ga je als een leeuw zitten op die thema’s van jou van vroeger en ga jij het helemaal ánders doen:

Werd je vroeger gepest? En deden je ouders niets? Dat gaat jouw kind niet gebeuren! Jij zorgt ervoor dat de school bij het eerste signaaltje van pesten in actie komt. Je spreekt pesters en hun ouders stevig aan op hun gedrag en verantwoordelijkheid. Kortom je doet alles om je kind te ondersteunen.

Als je niet uitkijkt probeer je via jouw kind goed te maken wat je zelf hebt gemist. Je probeert invloed te hebben op de geschiedenis, in de hoop op een andere uitkomst. En daarmee zadel jij je kind met jouw erfenis op….

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je vroeger positief meeneemt in het hier en nu?
• Door stil te staan bij wat jij hebt gemist als kind, welke behoeften van jou in die tijd niet werden gezien en vervuld.
• Door te leren nu zélf iets met die behoeften te doen en ze niet te projecteren op je kind.
• Door je ervaringen te gebruiken om er achter te komen wat voor jou echt belangrijk is in je leven.
• En vooral: door jouw kind als uniek mens (geen kopie van jou..) te zien en uit te gaan van de behoeftes van dát kind. Wie is dat kind en wat heeft hij/zij in het hier en nu nodig, zonder het stemmetje van jouw verleden.

Een goed verwerkt verleden geeft ruimte en lucht in het heden!