Wat gun jij jezelf?

260 185 MensKracht coaching & counseling

Een jonge vrouw, ik noem haar maar even Naomi, komt bij me op gesprek. Zoals wel meer van mijn cliënten is ze flink overspannen. Dat zorgt op zich al voor stress. Want: “hoe moet dat nu? Wie neemt nu al het werk van mij over? En worden mijn collega’s dan niet overbelast?”
Thuis gaat het werk ook gewoon door. De kinderen vragen aandacht en Naomi doet naast haar deeltijdbaan het merendeel van het huishouden. Maar ja, mág dat wel als ze zich ziek heeft gemeld voor haar werk??

Zoals veel overspannen vrouwen worstelt Naomi met haar verantwoordelijkheid ten aanzien van werk, collega’s en de organisatie versus de onmacht dat het nu écht niet gaat om haar baan te doen. De gedachte aan werk alleen is al genoeg om van in paniek te raken! Naomi vraagt mij wát ze moet doen om ze zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen….

In onze gesprekken laat Naomi zien dat ze haar lat hoog legt. Er zit veel ‘moeten’ in haar taal. Er moet van alles, het moet op een bepaald moment en op een zeker niveau. Het moet ook vaak van háár komen, de ander heeft het immers al zo druk, die kun je niet vragen om te helpen. Er moet ook veel van ánderen, want nee zeggen kun je niet maken.

Als ik vraag naar wat ze eigenlijk van zichzelf mág, valt ze stil. Daar heeft ze al heel lang niet meer over nagedacht….
Naast het werken aan wat er allemaal moet en hoe Naomi daar anders mee om kan gaan, ligt de focus in ons traject ook op mogen. Mildheid naar jezelf en zoeken naar datgene van jóu energie geeft, is één van de pijlers om uit de cirkel van overspanning te komen.

En Naomi? Die is uiteindelijk weer gaan schilderen en heeft haar kinderen aangestoken met het creatieve virus!