Reflectiegesprek

450 358 MensKracht coaching & counseling

Wil je als organisatie je medewerkers de ruimte geven om zich te ontwikkelen, dan is tijdig signaleren van de behoefte daarin een belangrijk aandachtspunt. Weten waar je eigen ontwikkelbehoefte ligt, staat of valt met zelfreflectie.

Soms kan het gewenst zijn om die zelfreflectie te ondersteunen door iemand van buitenaf. Iemand die je onbevooroordeeld én niet gebonden aan organisatiebelangen een spiegel voorhoudt.

Dat kan op het moment dat die behoefte speelt, bijvoorbeeld omdat het echt niet lekker loopt op het werk, maar ook preventief in een jaarlijks reflectiegesprek. Daarin ga je met de coach methodisch aan het werk vanuit een aantal vragen als: Waar sta je, waar loop je tegenaan en hoe ga je daar mee om. Werk je nog vanuit je kracht? Ben je je bewust van je valkuilen? Zijn er belangrijke beslissingen waar je mee worstelt? Is er een specifiek onderwerp dat je bezig houdt? Basisthema’s zoals die in een coachtraject aan de orde kunnen komen. maar dan in verkorte, intensieve vorm.

De kern van een reflectiegesprek is bewustwording van wat er bij jou speelt, vergroten van zelfkennis en versterken van doelgericht handelen om daar te komen waar je wilt zijn.

Voor de één is zo’n periodiek reflectiegesprek voldoende om op koers te blijven, voor een ander is het de opmaat tot een specifiek ontwikkeltraject door middel van scholing, coaching of supervisie.

Meer weten over de mogelijkheden van een reflectiegesprek? Neem contact met me op voor een oriënterend gesprek.