IEMT brengt snel verlichting

550 300 MensKracht coaching & counseling

Als je aanloopt tegen steeds terugkerende negatieve emoties en gedachten, denk dan eens aan IEMT

IEMT (Integral eye movement therapy) is een krachtige, relatief nieuwe methodiek die werkt met oogbewegingen. Het geeft met name goede resultaten bij emotionele problemen zoals angst, depressie, trauma, stress en steeds terugkerende negatieve gevoelens en gedachten.

De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen die vastlopen in chronische patronen, waarbij praten alleen niet genoeg resultaat geeft. Dat komt omdat de oorzaak daarvan in ons gevoelssysteem ligt (limbisch systeem in onze hersenen) en dat is met praten alleen niet altijd makkelijk te bereiken.

Door een gestructureerde manier van vragen stellen in combinatie met het maken van oogbewegingen, werken we rechtstreeks met dat gevoelssysteem en worden er in de hersenen nieuwe verbindingen gelegd. Emoties gekoppeld aan specifieke herinneringen worden minder sterk, de lading gaat er als het ware van af. Dat geeft verlichting!

IEMT lijkt wel wat op EMDR, het verschil is dat je bij IEMT níet hoeft te praten over het probleem of je herinnering. De emotie waar je last van hebt staat centraal, daar kunnen verschillende herinneringen aan gekoppeld zijn. De methodiek werkt met die koppeling tussen emotie en herinnering, zonder dat jij hoeft te vertellen over die herinnering.

IEMT is een beschermde methodiek en mag alleen toegepast worden door goed opgeleide en erkende practitioner, die zijn aangesloten bij de IEMT Association.

Wil je weten of IEMT voor jou zinvol kan zijn ?  Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een kennismaking waarin we kunnen verkennen of de IEMT aanpakt werkt voor jouw probleem.