Werkwijze

Oriëntatiegesprek persoonlijke begeleiding

Let op: de praktijk is gesloten!

Gebruik onderstaande informatie om te kijken of deze aanpak bij je zou passen en of je iemand kunt vinden met een vergelijkbare aanpak.


Omdat een persoonlijke klik tussen jou en mij essentieel is, begint een begeleidingstraject altijd met een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaking, verheldering van de vraag en het uitspreken van verwachtingen. Aan het eind van dit gesprek bepalen we samen of er voldoende basis is voor samenwerking en hoe het traject er in grote lijnen uit gaat zien.

Bij coaching of counseling in opdracht van de werkgever starten we met een voorgesprek. Daarin vindt afstemming met de leidinggevende en de gecoachte plaats over de te behalen doelen.

Coaching ( alleen in opdracht van werkgever)  is meestal kortdurend. Afhankelijk van de vraag bestaat een traject gemiddeld uit zo’n 4 tot 6 gesprekken van 1 tot 1,5 uur. Korter of langer kan ook, dat bepaal je zelf.

Counseling vraagt over het algemeen wat meer tijd, al is ook dat afhankelijk van het probleem van de cliënt en de voortgang tijdens het traject. Dat kan betekenen dat we tussentijds onze verwachtingen over het aantal gesprekken bijstellen naar boven of naar beneden. Een counselingstraject kan variëren van 5 tot  zo’n 12 gesprekken. Ook daarin hou je zelf de regie.

Mijn insteek

Ik werk vooral met de moderne vormen van cognitieve benadering (ACT, MBCT, CFT) en doe dat in combinatie met de oplossingsgerichte invalshoek. In specifieke gevallen werk ik met IEMT.

Aan het werk!

Tijdens het traject ga je aan de slag, zowel in het gesprek als thuis. Verschillende werkvormen zet ik daarvoor in. De focus ligt op het vergroten van jouw zelfinzicht, het maken van keuzes die van belang zijn voor je persoonlijke groei en balans en de werkbaarheid van jouw oplossingen. We onderzoeken of er op bepaalde gebieden sprake is van onbalans en welke gevoelens en gedachten daarmee gepaard gaan. Daardoor krijg je zicht op wat er precies speelt en wat voor jou prioriteit heeft om mee aan het werk te gaan. Samen brengen we je kwaliteiten in beeld die je daarbij in kunt zetten. Ik nodig je uit om je grenzen en mogelijkheden te onderzoeken en te experimenteren met nieuw gedrag.

Vinger aan de pols

Regelmatig blikken we terug om de voortgang in je traject vast te stellen. We ronden het traject af met een eindevaluatie op inhoud en op proces. Bij begeleiding in opdracht van een werkgever vindt, afhankelijk van de gemaakte afspraken, de evaluatie gezamenlijk plaats. De gesprekken zelf blijven altijd vertrouwelijk.

Oriëntatie en afspraak voor organisaties

Wil je weten wat MensKracht coaching & counseling  jou of je organisatie kan bieden? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.  Dit kan telefonisch (06 46 668 407) of via het contactformulier.

Als je opdracht overweegt, volgt er contact over het gewenste traject en de kosten daarvan. Ook spreken we daarin af wanneer en op welke wijze je een terugkoppeling verwacht over de voortgang en de evaluatie.

Privacy

Coaching en counseling vallen onder het beroepsgeheim en zijn daarmee strikt vertrouwelijk. Ook wanneer de werkgever betrokken is, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Je gegevens zijn veilig bij mij, ik werk volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik  op de link Informatiefolder Privacy en gegevensverwerking voor meer informatie over privacy.

Waarneming

Vervanging bij uitval

Mocht het voor mij onmogelijk zijn een afspraak te annuleren wegens ziekte, ongeval of zelfs overlijden, dan neemt de achterwacht contact met je op om te bespreken of en hoe je jouw counselingstraject voort wilt zetten.

Vakantieregeling

Wanneer we inschatten dat je tijdens mijn vakantie behoefte hebt aan overbrugging, bekijken we vooraf samen naar hoe dat kan worden ingevuld. In geval van nood is in die periode een achterwacht dan wel je huisarts beschikbaar.

Klachten

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging ABvC. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.