Assertiviteit

Assertiviteit gaat over de manier waarop je opkomt voor jezelf, je reacties in lastige situaties en hoe jij anderen invloed geeft op jouw zelfvertrouwen.

Meestal zijn zo’n 5 gesprekken genoeg om heel gericht te werken aan jouw assertiviteit. Waarom je doet zoals je doet, welke gedachten en overtuigingen daaraan ten grondslag liggen en vooral ook: hoe kan het anders! Na afloop zul je merken dat je er een stuk zekerder en gelukkiger door voelt. Een zin die ik vaak hoor: “Ik wou dat ik jaren eerder bij je was gekomen!”.

Wat verstaan we eigenlijk onder assertiviteit?

Je kunt in hoofdlijnen drie typen onderscheiden in hoe je opkomt voor jezelf in reactie op de ander. Afhankelijk van de situatie waarin je zit, vertoon je gedrag uit één van die typen.

Onderdanig of sub-assertief gedrag ; als je te veel rekening houdt met het belang van een ander en je eigen belang verwaarloost, noemen we dat sub-assertief. Deze manier van reageren kan agressie bij de ander juist oproepen. Je geeft de boodschap af dat jij het respect van de ander toch niet verdient. De ander loopt dan over je heen, pakt jouw ruimte in. Dat geeft je het gevoel niet echt mee te tellen, niet gehoord en gezien te worden. Je zelfvertrouwen is laag.

Waaraan kun je zien dat je sub-assertief gedrag vertoont?

 • Je geeft je eigen mening niet
 • Je durft niet voor jezelf op te komen
 • Je zegt liever niks als iets verkeerd loopt
 • Je geeft achteraf kritiek op anderen, nooit op het moment zelf.

Dominant of agressief gedrag is voor jezelf opkomen en de ander daarbij onnodig kwetsen. Je houdt geen rekening met de belangen van de ander. Dat wil niet zeggen dat je veel zelfvertrouwen hebt,  maar je zorgt ervoor dat je niet gekwetst kunt worden. Ook deze vorm kan je veel problemen opleveren. Doordat je makkelijk in conflicten komt met anderen, voel je je ook niet werkelijk begrepen en gewaardeerd.

Waaraan herken je dominant/agressief gedrag?

 • Je bent vaak geïrriteerd, je gedrag is opvliegend, je reageert fel
 • Je kwetst en je gebruikt scheldwoorden of kleineert
 • Je geeft anderen geen ruimte hun mening toe te lichten
 • Je hebt voortdurend kritiek op anderen.

Assertief gedrag betekent dat je een balans vindt tussen je eigen belangen en die van een ander. Als je assertief bent, kun jij jezelf uiten op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je komt op voor je eigen belangen op een manier die past bij de situatie en die zowel respectvol is naar jezelf als naar de ander.

Je herkent assertief gedrag door:

 • Je niet te verstoppen, maar aanwezig te blijven in de situatie
 • Je niet door anderen te laten afschepen of te kwetsen
 • Geen agressie uit te lokken en de ander in zijn waarde te laten
 • Eerlijk je gedachten en gevoelens weer te geven

3 stappen naar meer assertiviteit

Herken jij gedrag van jezelf als sub-assertief of agressief? En zou je liever wat assertiever willen zijn? Assertiviteit valt te leren! Een aanpak bij het vergroten van assertiviteit zou je kunnen opdelen in 3 stappen.

Stap 1: Inzicht krijgen

Eerst onderzoek je in welke situaties je gebrek aan assertiviteit vooral speelt. Hoe merk je dat, waaruit blijkt het en wat doet het met je? Zo krijg je een goed beeld wat jouw triggers zijn om niet assertief te durven reageren, maar bijvoorbeeld agressief of sub-assertief.

Kijk naar het patroon wat daarin naar voren komt en welke gedachten er achter zitten, waardoor je reageert zoals je nu doet. Die gedachten kun je onderzoeken. Waarom denk je zo? Wat is daarvan de winst? En wat kosten die gedachten je?

Stap 2: Zelfwaardering vergroten

Vervolgens kijk je naar wat er nodig is om daarin een andere balans te vinden. Een belangrijke sleutel daarin is de waardering van jezelf. Onzekere gedachten over jezelf en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen ervoor zorgen dat je je gaat verstoppen óf juist gaat overschreeuwen. Als jij werkt aan meer waardering voor jezelf, durf je meer ruimte in te nemen op een positieve manier.

Stap 3: Vaardigheid ontwikkelen

Vervolgens komt het moment om te oefenen met nieuw gedrag in kleine, overzichtelijke situaties. Je merkt dat je groeit en dat geeft weer zelfvertrouwen om het oefenen verder uit te breiden. Met kleine stappen bereik je zo een duurzaam resultaat, met grote gevolgen voor hoe jij je voelt!

Wil je weten hoe het met jouw zelfvertrouwen zit? Klik HIER voor een test!