Omgaan met verlies

Iedereen kent rouw als het gaat om het verliezen van een dierbare. Maar je kunt ook rouw voelen als het gaat om andere vormen van verlies.

Verlies kan ook zitten in:

  • het kwijtraken van je werk of van je functie.
  • organisatieveranderingen waardoor je de oude situatie mist
  • je gezondheid (deels) verliezen en daarmee niet meer kunnen wat je altijd zo graag deed
  • een geliefde verliezen door afstand, scheiding, breuk of mentale veranderingen als gevolg van ziekte.

Verlies kan op vele manieren ervaren worden. Er is geen goede of verkeerde manier, ieder heeft daarin zijn eigen proces te gaan.

Soms lukt het je echter niet om met het verlies goed verder te kunnen. Het belemmert je om de draad van het leven weer op te pakken. Een steuntje in de rug kun je dan zeker gebruiken!

Met counseling kijk je samen naar je verlieservaring. Je staat stil bij wat je eigenlijk precies kwijt bent geraakt en wat dat verlies voor jou betekent. Welke waarden uit jouw leven zijn er geraakt? Welke verlangens had je en wat betekent het verlies voor die verlangens? Hoe ga je om met de pijn die het verlies oproept? Lukt het om op een gegeven moment het verlies te als realiteit te aanvaarden of blijf je daarin vastlopen? En hoe kan het leven voor jou weer zin krijgen?

Door daar samen, in jouw tempo, mee aan het werk te gaan, krijgt je verlies een plek, leer je te aanvaarden wat is en kun je verder in je leven.