Relatieproblemen

Als je in je relatie tegen problemen aanloopt, helpt relatiecounseling je meer inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg. Zo kun je gericht werken aan meer verbinding met elkaar.

Relatiecounseling, aanpak in 3 fasen

Kennismaken met elkaar
Omdat een persoonlijke klik tussen ons de basis is om met vertrouwen aan relatiecounseling te beginnen, starten we met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaking, verheldering van de vraag en het uitspreken van verwachtingen.
In het eerste gesprek brengen we in grote lijnen jullie problemen in kaart. Vervolgens vertel ik wat over mijn aanpak. Aan het eind van dit gesprek bepalen we samen of er voldoende basis is voor samenwerking en hoe de begeleiding er in grote lijnen uit gaat zien.

1e Fase: Inzicht krijgen en patronen doorbreken
Dit is meestal de crisisfase. Jullie zitten met een acuut probleem of denken dat de tijd nú is aangebroken om te werken aan je relatie. Er is even van alles aan de hand, je weet niet goed meer hoe je daar samen uit kunt komen.
In deze fase richten we ons vooral op het weer op gang brengen van een gesprek tussen jullie beiden.
We werken aan inzicht krijgen in wat er precies speelt bij ieder van jullie en tussen jullie. Wat maakt dat het probleem is ontstaan. Welke patronen zijn er ontstaan in je relatie en wat is daarvan het effect.

Bij relatieproblemen spelen verschillen van mening of verlangens vaak een rol. De manier waarop je daarmee omgaat, kan tot problemen hebben geleid. Daardoor heeft het vertrouwen in elkaar een flinke deuk opgelopen. De communicatie is flink verstoord. Je hebt in de reactie naar elkaar vaak een patroon opgebouwd dat niet echt effectief is. Zo kan de één zijn frustratie uiten in kritiek, waardoor de ander blokkeert, in de verdediging gaat of probeert ‘te vluchten’. Dat roept op zijn beurt dan nog meer frustratie en kritiek op. Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarmee je niet verder komt. Door deze patronen zichtbaar te maken en te bespreken, kun je met wat meer afstand naar elkaar en jezelf kijken. Zo wordt je pártner niet je tegenstander, maar het dansje waarin je beiden gevangen zit! Dáár gaan we aan werken.

We onderzoeken wat er nodig is om het vertrouwen in elkaar te herstellen, zodat een goed gesprek weer mogelijk is. Hoe zorg je ervoor dat je niet langer vooral emotioneel reageert op elkaar, maar dat je echt luistert naar elkaar en probeert elkaar te horen en te begrijpen. Als dat lukt, zal er meer rust ontstaan. Door op een andere manier met elkaar te communiceren, leren jullie je eigen en elkaars patronen herkennen en de onderliggende gevoelens, behoeftes en verlangens te benoemen.

2e Fase: Herstellen van emotionele verbondenheid
Wanneer je je weer emotioneel met elkaar verbonden voelt, verschuift er veel. Praktische problemen die eerst zo groot leken, zijn opeens een stuk minder belangrijk. Je kunt er samen weer de schouders onder zetten. Er is weer voldoende basis om te kunnen praten, om echt de diepte in te gaan. Ook wanneer je er achter komt dat je relatie niet meer te redden is, moet je dat wat van belang is kunnen doorspreken, zodat je zeker weet dat je in deze fase alles hebt gedaan wat in je vermogen lag.

Herstel van emotionele verbondenheid is een voorwaarde om weer kwetsbaar te durven zijn en daarover te kunnen praten. Ik vraag jullie naar de pijnpunten en de verlangens in je relatie. Dat is moeilijk om over te praten en daarin zijn partners ook vaak verschillend. Het horen van het verlangen van je partner en het inzicht dat je daar blijkbaar niet aan hebt voldaan, kan veel onzekerheden oproepen over jezelf als persoon en als partner.

De problemen kunnen heftig zijn geweest en je flink hebben beschadigd. Ook kunnen omstandigheden buiten je relatie om een rol hebben gespeeld bij jullie problemen, denk aan financiële kwesties, baanverlies, het krijgen van kinderen, ziekte, verliezen van een dierbare, noem maar op. Pas als je samen de pijn daarvan erkent, kun je beginnen met het loslaten van die pijn en het herstel van emotionele verbondenheid met je partner.

In deze fase kijken we ook naar de mooie kanten en de krachten van jullie relatie: wat ging er wél goed, waar zit jullie plezier, waar haal je energie uit. Waar zou je weer meer van willen doen, wat nu een beetje in het slop is geraakt. En hóe ga je dat doen?

3e Fase; Vasthouden van de winst
De emotionele verbondenheid is zodanig hersteld, dat jullie in staat zijn naar elkaar te luisteren, elkaar te ondersteunen en te accepteren zoals je bent. Met nieuwe manieren van denken en praten kunnen jullie oude patronen loslaten. Je hebt geleerd vanuit een ander perspectief oplossingen te vinden voor problemen. De communicatie is niet meer beladen door negatieve emoties en onbegrip. Jullie nieuwe manier van reageren op elkaar komt voort uit inzicht in jullie relatie: wat heeft je in de problemen gebracht en wat heeft je er weer uitgehaald? Welke inzichten zijn ook voor de toekomst van belang?

Nu ga je dat vasthouden door na te denken op welke manier je je relatie vanaf nu vormgeeft en onderhoudt.
Als dat samen is, hoe blijf je werken aan de verbondenheid en zorg je dat je uit de negatieve patronen blijft. Welke leuke dingen die de verbondenheid versterken blijf je doen en hoe ga je de gezondheid van je relatie blijven bewaken.
Als dat los van elkaar wordt, waar ben je samen voor verantwoordelijk en hoe ga je dat zo goed mogelijk invullen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, zal er altijd sprake blijven van een relatie met elkaar, vanuit het gedeelde ouderschap.
En relaties, in welke vorm dan ook, hebben doorlopend aandacht en onderhoud nodig!