Coaching medewerker

Van je medewerkers verwacht je zelfstandigheid, professioneel omgaan met cliënten en hun netwerk, met collega’s en steeds vaker ook met andere belanghebbenden zoals gemeenten, wijkteams, en dergelijke.

Ze moeten initiatief en verantwoordelijkheid nemen, resultaatgericht werken en daarnaast open reflecteren op hun handelen. En dat alles in een steeds veranderende omgeving. Dat vraagt nogal wat van ze.

Om zichzelf steeds te blijven ontwikkelen heeft een medewerker zelfkennis en reflectie nodig. Weten wie hij of zij is, waar zijn krachten, valkuilen en grenzen liggen. Door alle veranderingen in het werkveld kan dat minder duidelijk zijn geworden. Medewerkers kunnen met vragen zitten als:

 • Ik wil zo graag iets voor anderen betekenen. Hoe voorkom ik dat ik over mijn grenzen ga?
 • Wat doet ‘eigen regie en participatie” met mij als hulpverlener. Hoe ga ik om met al die verschillende belangen?
 • Hoe word ik serieus genomen in (nieuwe) samenwerkingsvormen zoals wijkteams?
 • We (gaan) werken met zelfregelende teams. Hoe ga ik om met de verantwoordelijkheden die er van mij gevraagd worden?
 • Ik vind het lastig om mijn collega’s aan te spreken. Conflicten ga ik liever uit de weg, hoe kan ik daar beter mee leren omgaan?
 • Al die organisatieveranderingen. Ik mis het oude werken en kan mijn draai niet goed vinden.
 • Ik voel me onzeker over mijn werkprestaties en dat put me uit. Hoe kan ik daar anders mee omgaan?
 • Ik wil reflecteren op mijn professionele houding en gericht werken aan persoonlijke leerthema’s.

Leidinggevenden:
Ook op het vlak van leiderschap zijn er allerlei veranderingen gaande. Denk aan meer zelfsturing in de teams, nieuwe samenwerkingsvormen of grotere marktgerichtheid. Dat kan onzekerheden bij de leidinggevenden oproepen;

 • Is nieuw leiderschap nog een rol die bij me past? Geeft het me voldoende zingeving?
 • Hoe ga ik om met de onzekerheden die verandering in leiderschap oproepen? Wat moet ik loslaten? Wat wil ik behouden?
 • Welke vaardigheden kunnen wel wat extra aandacht krijgen?

Coaching

Coaching is een bewezen effectieve manier om te werken aan deze vragen.
Het stelt de medewerker als persoon centraal. Die maakt een reis naar zichzelf, naar wie hij of zij ís en zou willen zijn. We onderzoeken wat zijn kwaliteiten zijn, maar ook waar belemmeringen liggen en welk effect die hebben op zijn werk.

Een belangrijk element is de interactie met anderen: hoe regeert de medewerker op zijn omgeving, wat zijn de effecten daarvan op anderen en wat is daarin effectief en wat niet. De context van de organisatie, wat die van de medewerker als professional verwacht, loopt er als rode draad doorheen.

Coaching is diepgaand, confronterend en inzicht gevend. Het raakt zowel aan werk, aan resultaten behalen en effectief zijn, als aan persoonlijke thema’s die de medewerker in zijn werk tegenkomt.

Wat levert coaching op?

 • Het vergroot de mentale weerbaarheid en veerkracht, door te werken aan zelfvertrouwen en stressbestendigheid
 • De medewerker leert zichzelf en de ander beter begrijpen, waardoor interactie beter verloopt
 • Hij of zij ontwikkelt effectievere denkpatronen en gedrag.