Counseling medewerker

Soms dreigt een medewerker echt vast te lopen of is er al sprake van ziekteverzuim. Dan kan een intensiever traject nodig zijn om terugkeer naar gezond werken mogelijk te maken.

Counseling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Intensieve en oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is nodig bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van counseling. De kosten van (mogelijk langdurig) ziekteverzuim of vermindering van functioneren zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counselingstraject.

Het onderstaande filmpje legt nog eens helder uit wat counseling is.

Je kunt counseling inzetten onder andere bij de volgende werkgerelateerde zaken:

  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Schokkende en/of verlieservaringen
  • Emotionele onbalans
  • Zingevingsvragen
  • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
  • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
  • Problemen uit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk

Hoe werkt counseling?

Tijdens de intake onderzoekt de counselor samen met de medewerker wat er precies speelt en wat de insteek is voor de begeleiding.

Vervolgens gaan ze door middel van gesprekken, oefeningen en soms thuisopdrachten aan het werk. Het proces van zelfinzicht ten aanzien van function

Een optie daarbij is werken met een getrapte aanpak: Eerst kijken ze naar wat op dit moment werkt om de knelpunten te verlichten, alleen als het nodig is voor het vergroten van inzicht, kijken ze naar eventuele aspecten uit het verleden.

Afhankelijk van de problematiek is een behandeltraject korter of langer. Gemiddeld omvat een volledig traject tussen de 5 en 10 gesprekken. Intensiever bij de start en met langere tussenpozen in de werkfase en borging.

Vertrouwen

De effectiviteit van zowel coaching als counseling is voor een groot deel afhankelijk van een goede relatie tussen de counselor en diens cliënt. Vertrouwen is daarbij een essentiële voorwaarde. Een counselor is gebonden aan beroepsgeheim, daar waar het de inhoud van de gesprekken betreft. Dat geldt ook wanneer het counselingstraject betaald wordt door de werkgever. Ook informatie-uitwisseling met betrokken partijen als een bedrijfsarts of de P&O adviseur, vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Wel is er natuurlijk sprake van overleg. Bijvoorbeeld in de vorm van afstemming vooraf, rapportage op voortgang en een eindevaluatie op proces en resultaat. De wijze waarop je als werkgever betrokken wil zijn, stem je voorafgaand aan het traject af.

Kwaliteit

Zoek een counselor die erkend wordt door bijvoorbeeld de ABvC  en de RBCZ . Om daarvoor in aanmerking te (blijven) komen, voldoet de counselor doorlopend aan kwaliteitseisen. Voor de particuliere markt betekent het dat deze registercounselor vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. Voor je organisatie geeft het de zekerheid dat je met een professional in zee gaat.