Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op het verbeteren van de prestaties en de samenwerking van een team. Het legt de focus niet op de individuele leden maar op het systeem als geheel en de processen die daarin spelen. Teamcoaching maakt de krachten, kwaliteiten en remmende patronen van het team zichtbaar waardoor er gericht gewerkt kan worden aan de gewenste verandering.

Bij teamcoaching onderzoeken we vanuit een waarderende houding de situatie zoals die was en is en verbeelden we samen de gewenste toekomst.  Wat ging er goed, waar kunnen we van leren, waar zou je meer van willen zien, waar werken we naar toe.

Dat wil overigens niet zeggen dat we voorbijgaan aan wat níet  werkt.  Ik ben goed in staat de manier van omgaan met elkaar en de effecten die dat heeft te analyseren en zichtbaar te maken. Daarbij mag ieder teamlid rekenen op mijn begrip voor diens belangen. Kritische vragen schuw ik niet om de teamleden te stimuleren naar zichzelf en de teampatronen te kijken. Dat verschaft inzicht zodat het team zelf de stappen kan zetten die nodig zijn om succesvol te zijn.

Onderwerpen van teamcoaching

Teamcoaching kan zich richten op:

 • Kwaliteiten en talenten van teamleden en team als geheel optimaal inzetten
 • Verbeteren van de onderlinge communicatie, vertrouwen en loyaliteit.
 • Omgaan met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen of ingrijpende veranderingen
 • Werken aan het oplossen van een conflict of vertrouwenscrisis in het team of met de manager.
 • Zelfsturing; in stappen toewerken naar een zo groot mogelijke zelfregulering en daadkracht van het team

Casussen teamcoaching

Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk van MensKracht coaching & counseling.

Vraag: Diverse teams willen toe naar meer zelfsturing.

Aanpak: Aan de hand van een stappenplan waarin verschillende ontwikkelfasen zijn beschreven, werken we stap voor stap aan een grotere zelfredzaamheid van het team. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Wat zijn de kaders waarmee we werken: wat mag in het team worden gedaan en wat wordt elders geregeld.
 • Wie is onze klant en wat vraagt deze van ons, wanneer is de klant tevreden
 • Welke taken zijn er te doen, welke competenties vraagt dat, wie heeft welke competenties en wie doet wat
 • Wat is er nodig aan scholing en onderlinge coaching/training voor de teamleden om de taken uit te kunnen voeren, hoe organiseren we dat duurzaam
 • Efficiënt vergaderen: hoe komen besluiten en acties tot stand en hoe borgen we de voortgang daarin
 • Welke manier van communicatie helpt ons en hoe zetten we dat in ( bijvoorbeeld geven van feedback)

Na een aantal teambijeenkomsten zijn de hoofdlijnen uitgezet. Daarna volgen nog een paar bijeenkomsten voor de borging. De teams gaan zelf tussendoor aan het werk met de invulling van de afspraken.

Resultaat: Ieder team heeft zicht op zijn eigen ontwikkeling naar zelfsturing, sommige teams zijn al in de gewenste fase, andere teams zijn op weg en weten wat ze nog moeten ontwikkelen.

Vraag: Team heeft te maken met sluimerende conflicten tussen verschillende medewerkers. Het conflict is niet uitgesproken, maar belemmert wel bij de goede samenwerking en effectiviteit van de zorgverlening.

Aanpak: We bespreken in het team op een veilige, gestructureerde manier, waar het ongewenste gedrag uit bestaat en op welke manier mensen daar last van hebben. Vervolgens kijken we naar onderliggende overtuigingen, waardoor duidelijk wordt welke waarden van mensen een rol spelen. Ook kijken we naar welke elementen uit ieders ‘rugzak’ van invloed zijn op hoe we op elkaar reageren. Vervolgens gaan we in op gewenst gedrag: hoe zou het team graag zien dat ze met elkaar omgaan. We stellen ‘gouden regels’op en spreken af hoe het team dat gaat bewaken. Tenslotte kijken we na verloop van tijd op waar het team staat: wat is gerealiseerd en welk effect heeft dat? Wat moet er nog anders en hoe gaat het team daar voor zorgen.

Resultaat: na de teamsessies werkt het team veel beter samen. Eventuele meningsverschillen worden tijdens het teamoverleg uitgesproken. De effectiviteit is flink verbeterd.

Vraag: Team heeft te maken met de gevolgen van een heftige gebeurtenis van jaren terug. Dit heeft nog steeds effect op hoe medewerkers van toen in hun werk staan en het creëert afstand met de later toegevoegde collega’s.

Aanpak: Met de medewerkers van het eerste uur eerst apart gewerkt aan wat hen precies is overkomen en welk effect dat nu nog op hen heeft. Na enige sessies gericht op verwerking en herstel van vertrouwen, in het team weer verder gewerkt aan versterken van het contact. We hebben gekeken naar hoe de gewenste samenwerking er uit zou zien en wat er dan nog anders moet dan nu.  Aandacht voor ieders kwaliteiten, hardop naar elkaar benoemen van die sterke kanten en het effect ervan op het team. Vervolgens afspraken gemaakt waar team als geheel aan wil werken.

Resultaat: Het subteam wat nog last had van het verleden is in staat dit achter zich te laten en de samenwerking in het team is flink verbeterd.

Vraag: In het team is sprake van communicatiestoornissen. Deel van het team is verbaal zeer aanwezig, ander deel laat zich in formele overleggen niet horen maar daarbuiten wel. Manager is ene keer heel duidelijk de leider, andere keer moet het team de beslissing nemen.

Aanpak: Na een inventariserende fase gaan met in het team aan de slag met communciatiepatronen. We bespreken wat assertiviteit is, en wat vooral niet. We kijken aan de hand van de Roos van Leary wie welke vormen van gedrag in zijn eigen communicatie herkent. Wat doet jouw gedrag met de ander, welke reacties roepen vormen van communicatie bij elkaar op. Vervolgens kijken we naar hoe je daar een beweging in kunt maken. Ieder voor zich maakt aandachtspunten en gaat daar mee aan de slag. In de evaluatiesessie kijken we naar de voortgang.

Resultaat: De stillere teamleden spreken zich nu in de vergadering uit. De verbaal zeer aanwezige teamleden zijn rustiger en nemen minder over. Ook de manager laat het team meer zelf de stappen nemen. Al met al is het team meer in balans.